Αντώνης Δημητριάδης – Κόνι Μεταξά: «Μεταξύ μας υπάρχει χημεία! Έχουμε ταιριάξει απίστευτα»!

Πηγή

Είναι το πιο ανατρεπτικό δίδυμο, που έχει πολλές διαφορές, αλλά ταιριάζει απόλυτα. Η εκκεντρική και ταλαντούχα Κόνι Μεταξά και ο κατα­ξιωμένος d.j. σε Ελλάδα και εξωτερι­κό Αντώνης Δημητριάδης δίνουν καυτές απαντή­σεις.

Αντώνης Δημητριάδης – Κόνι Μεταξά: «Μεταξύ μας υπάρχει χημεία! Έχουμε ταιριάξει απίστευτα»!

O Αντώνης Δημητριάδης και η Κόνι Μεταξά παρουσιάζουν τη…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!