Ευαγγελία Αθανασοπούλου

Primary fields

Email eueuta@gmail.com
First name Ευαγγελία
Last name Αθανασοπούλου
Nickname eueuta
Display name Ευαγγελία Αθανασοπούλου
Εκπομπή

Αστρολόγος, Εναλλακτική Θεραπεύτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Αγγλική Φιλολογία), Mayo School of Astrology, Feng Shui Consultant, Smile Meditation Trainer, LCPC Computer Science Studies, AAS Design Studies, PADI Certificate, Δίπλωμα Ανοιχτής Θαλάσσης, Ελληνική Ακαδημία Οίνου Αναμνηστικό Δίπλωμα, Bonachero co-Creator…